foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. J. Korczak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach

Uprzejmie informuję, że od 9 do 14 kwietnia 2020 r. w Ośrodku będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.  W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. w ośrodku nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z uczniami w formie kształcenia na odległość, oraz zajęcia opiekuńcze z wychowankami.

Informujemy, że od dnia 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. ze względu na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa nadal zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

W tym okresie będzie funkcjonowało nauczanie zdalne z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji elektronicznej (np. strona Ośrodka, profil Facebooka, Messenger, poczty elektronicznej). Zapewni ono uczniom obowiązek realizacji podstawy programowej zalecany w rozporządzeniu MEN z dnia 20 marca 2020 r. zgodnie z potrzebami edukacyjnymi uczniów, ich możliwościami psychofizycznymi i założeniami zawartymi w IPET.

Dzienny rozkład zajęć dla każdej klasy/grupy oraz dobór środków dydaktycznych opracowany przez nauczycieli jest zamieszczany na stronie internetowej Ośrodka.

Jednocześnie proszę rodziców i opiekunów o wspieranie swoich dzieci w wykonywaniu zadań, a także motywowanie do pracy w domu.

Dla dobra nas wszystkich „Zostańcie w Domu”.

Justyna Kądziela- Doktor

1

                                                                                           1procent

                                                                                            sygnaturka its                                

wirtualnyspacer

output s59eAT

Szybki kontakt:

ul. Stawowa 23
56-410 Dobroszyce
tel/fax (71) 314 11 13

SKRZYDŁA baner

Copyright © 2020 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobroszycach | Wrocław Rights Reserved.