foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. J. Korczak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach

Gimnazjum dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym lub znacznym; 

Naszym uczniom oferujemy:

  • poczucie bezpieczeństwa i możliwość odniesienia sukcesu;
  • bezpłatne podręczniki;
  • sale i pracownie przedmiotowe z dobrym i nowoczesnym wyposażeniem;
  • maksymalną indywidualizację nauczania;
  • mało liczne klasy;
  • pomoc pedagoga i psychologa;
  • zajęcia rewalidacyjne, logopedię, gimnastykę korekcyjną;
  • bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej z miejsca zamieszkania do szkoły;
  • aktywne uczestnictwo w życiu ośrodka: korzystanie z sportowo- rekreacyjnych morzliwości;
  • zajęcia pozalekcyjne.

Nauka w gimnazjach trwa trzy lata. W szkole realizowana jest Podstawa Kształcenia Ogólnego, obowiązująca również w szkołach ogólnodostępnych. Uczniowie uczą się wszystkich przedmiotów przewidzianych dla szkół masowych, z wyłączeniem języka obcego. Przedmioty nauczania realizowane są w oparciu o programy dostosowane do potrzeb i możliwości naszych uczniów, a wymagania i metody pracy są maksymalnie indywidualizowane.
W szkole uczniowie realizują, opracowane przez nauczycieli specjalistów, pedagoga i psychologa, indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne , których zadaniem jest jak najlepsza edukacja dziecka oraz jego wszechstronny rozwój i rewalidacja, czyli usprawnianie zaburzonych funkcji. Uczniowie na zaończenie gimnazjum piszą egzaminy.

Get Adobe Flash player

 

wirtualnyspacer

output s59eAT

Szybki kontakt:

ul. Stawowa 23
56-410 Dobroszyce
tel/fax (71) 314 11 13

SKRZYDŁA baner

Copyright © 2019 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobroszycach | Wrocław Rights Reserved.