foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. J. Korczak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach

 Branżowa Szkoła I Stopnia

     Jesteśmy szkołą branżową dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność intelektualną. Nauka trwa trzy lata.W szkole mogą się kształcić uczniowie o różnych możliwościach manualnych i psychofizycznych. Nasza oferta jest dostępna dla uczniów do 24 roku życia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

Szkoła Branżowa oferuje:

 • bezpłatne podręczniki,
 • nowocześnie wyposażone pracownie do nauki zawodu,
 • pomoc specjalistów: każdy uczeń objęty jest dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi lub terapeutycznymi,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania,
 • wykwalifikowaną kadrę, z dużym doświadczeniem oraz pasją życiową.
 • aktywne uczestnictwo w życiu: możliwość korzystania z bogatej oferty sportowo-rekreacyjnej ośrodka,
 • udział w licznych konkurach, wycieczkach,
 • bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej z miejsca zamieszkania do szkoły,
 • mało liczne klasy,
 • internat do dyspozycji uczniów spoza Dobroszyc lub w trudnej sytuacji rodzinnej,
 • obozy, turnusy rehabilitacyjne.

Przygotowujemy uczniów do pracy w zawodzie:

 • pomoc kucharza


     Zajęcia praktyczne z w/w zawodu odbywają się w szkolnych pracowniach lub zakładowej kuchni, gdzie uczniowie mają kontakt z praktyką . Nauka w szkole branżowej kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie, którzy złożą deklaracje, przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.  Można ukończyć szkołę i zdobyć zawód nie przystępując do egzaminu. Po zajęciach uczniowie mają możliwość przebywania w internacie lub dowozu na terenie gminy. Nauczanie i wychowanie oparte jest na zasadach i wartościach chrześcijańskich, przy zachowaniu szacunku dla każdego wychowanka.

1

Zrzut ekranu 2024 02 25 132107

                                                                                            sygnaturka its                                

wirtualnyspacer

output s59eAT

Szybki kontakt:

ul. Stawowa 23
56-410 Dobroszyce
tel/fax (71) 314 11 13

SKRZYDŁA baner

Copyright © 2024 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobroszycach | Wrocław Rights Reserved.