foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. J. Korczak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach

 Rekrutacja zd

REKRUTACJA do:

- Szkoły Podstawowej 

- Branżowej Szkoły I Stopnia

- Szkoły Przysposabiającej do Pracy 

- Internatu

Trwa nabór dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi.

Warunki przyjęcia do Ośrodka

  • Rodzice lub opiekunowie prawni składają podanie do dyrektora Ośrodka o przyjęcie dziecka .
  • Rodzice dostarczają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.
1

                                                                                           1procent

                                                                                            sygnaturka its                                

wirtualnyspacer

output s59eAT

Szybki kontakt:

ul. Stawowa 23
56-410 Dobroszyce
tel/fax (71) 314 11 13

SKRZYDŁA baner

Copyright © 2023 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobroszycach | Wrocław Rights Reserved.