foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. J. Korczak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach

Witamy w Ośrodku

Zajęciami edukacyjnymi obejmujemy uczniów od 6 do 24 roku życia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie:

Szkoła Podstawowa dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim.

Szkoła Przysposabiającą do Pracy dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Edukacja ucznia wspomagana jest przez specjalistów, którzy zapewniają  wieloprofilową rewalidację w zakresie:

• Terapie psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna, dogoterapia, rewalidacja indywidualna, integracja sensomotoryczna.

• Terapia ruchowa.

Dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim placówka umożliwia:

• Edukację na wszystkich szczeblach poczynając od Szkoły Podstawowej, Gimnazjum do Szkoły Branżowej I Stopnia. Zajęcia obejmują  edukację zgodną z obowiązującą ogólną podstawą programową szkół ogólnomasowych.

• Nauka w szkołach kończy się sprawdzianem klas VIII, egzaminem gimnazjalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe .

• Dla uczniów z odległych miejscowości oferujemy całodobową opiekę wychowawczą w ramach internatu. Pobyt ucznia w internacie jest bezpłatny. Rodzice pokrywają wyłącznie koszty wyżywienia. 

Dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym  szkoła umożliwia:

• Edukację na wszystkich szczeblach poczynając od Szkoły Podstawowej, Gimnazjum do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Zespół rewalidacyjno -wychowawczy 

Zajęciami obejmujemy dzieci i młodzież niepełnosprawne od 3 do 25 roku życia posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

1

Zrzut ekranu 2024 02 25 132107

                                                                                            sygnaturka its                                

wirtualnyspacer

output s59eAT

Szybki kontakt:

ul. Stawowa 23
56-410 Dobroszyce
tel/fax (71) 314 11 13

SKRZYDŁA baner

Copyright © 2024 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobroszycach | Wrocław Rights Reserved.